Bestilling og informasjon

Om NEL

NEL-boks

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell, utgiver er Norsk Helseinformatikk as (NHI). NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger. NHI er i dag ledende i Skandinavia innen å levere oppdatert helsekunnskap til profesjonelle helsearbeidere. Blant abonnenter i Norge er Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn, Pasient og brukerombudet, NAV, Forsvarets sanitet i tillegg til flere sykehus og over 4000 allmennleger.

Samhandlingsreformen aktualiserer behovet for NEL i kommunene. Samtidig som samhandlingsreformen trer i kraft, lanserer vi et implementeringsverktøy for kompetanseoppbygging og kvalitetssikring: Kommune-NEL

Bestill NEL nå Les mer om Kommune-NEL

Se video om NEL:

Kilder

Datoer

  • Publisert: 14.02.2012